Трапезна вода Бай Ганьо

Описание

Трапезна вода Бай Ганьо произхожда от подземен източник и е обработена с най-съвременни технологии – пречистване, омекотяване, обратна осмоза и озониране.

Крайният продукт е вода с много ниска минерализация, подходяща за неограничена употреба, за всички възрастови групи.